Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Att tänka på när du ska välja växthus

Luftning

Det absolut viktigaste för att odlingen ska gå bra är att växthuset kan luftas ordentligt. Om det inte går att lufta ditt växthus ordentligt blir det lätt för varmt för plantorna. Dessa slutar då växa och kan till och med dö. Luftningsmöjligheterna bör vara 20 %. Exempelvis måste man alltså om man har 10m2 stort växthus ha 2m2 stor yta som ska kunnas öppna för luftning.Placering av växthuset

När du ska välja plats för ditt växthus är detta vissa riktlinjer du bör ha i åtanke. Det första är att man helst bör ställa växthuset i öst/västligt riktning. Växthuset bör även placeras på ett soligt, plant och vindskyddat läge. Du bör inte ha höga planteringar runt omkring ett trådgård växthus då de kan skugga odlingen. Om du har en liten trädgård kan ett väggväxthus vara den bästa lösningen. Tänk då på att ett väggväxthus ska placeras soligt mot en vägg eller ett plank. Vägen måste vara konstruerad så att den inte tar skada av fukten som blidas från ett växthus.


Nyhet! Diskutera "välja växthus" i vårat forum!