Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Innan du ska bygga växthus och plantera i det

Det finns vissa punkter du bör ta ställning till innan du börjar anlägga växthus . Här nedan listar vi några som är tänka att fungera som en gudie för dig så du blir nöjd med ditt växthus .  • Ska du dra in vatten i växthuset? Detta är något som de flesta gör då rinnande vatten behövs för automatisk droppbevattning och då det verkligen underlättar städningen.
  • Ska du dra in el i växthuset? Det flesta gör det då det behövs belysning och el till frostvakt, el-verktyg och då flera gärna vill ha en radio eller en stereo i växthuset. Kom ihåg att alltid ha jordfelsbrytare.
  • Ska du ha en automatisk lucköppnare? Även detta är populärt då det underlättar mycket arbete.
  • Du bör ha ett växthus där det är möjligt att kunna tilläggsisolera invändigt. Detta görs med speciell bubbelplast som tål solens strålar. Många växthusförsäljare har särskilda klämmor för detta. Om du inte får tag på sådana kan du alltid hänga plasten över linor eller stänger.
  • Tänk på att ha en så pass stor dörröppning så att du kan köra in skottkärran och ta in möbler utan problem.


Nyhet! Diskutera "bygga växthus" i vårat forum!