Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Olika typer av växthus

Det finns tre typer av växthus att välja mellan. Dessa är fristående växthus (det finns många olika typer av fristående växthus, från miniväxthus till stora växthus), Väggmonterade växthus ( en väggmonterad konstruktion skyddar din fasad från både regn och sol, husväggen kan lagra värme vilken ger ett jämnare klimat) och Bågväxthus.Man brukar även skilja mellan kallväxthus utan uppvärmning och varmväxthus med uppvärmning (tidigare kallade drivhus). Konstruktionen av växthus varierar en del beroende på vilka växter som odlas och beroende på val av glas eller växthus plast i taket och sidorna samt beroende på materialet i stomme och spröjsar.

De flesta växthus är av sadeltakstyp, som antingen är friliggande eller sammanbyggda i block. Den bärande konstruktionen är praktiskt taget alltid i stål eller aluminium, och det är vanligt att plastplattor har ersatt glaset. Även fast man kan spara mycket pengar och göra ett billigt växthus av exempelvis kasserade fönster.

Om du vill ha ett ”elektroniskt” växthus kan du ha automatisk styrning av luftning via tak- och sidofönster samt automatiska skugganläggningar som dras för om strålningen blir för stark.


Nyhet! Diskutera "växthus typer" i vårat forum!