Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

När du ska bygga växthus

Att bygga växthus är inte så svårt som det kan verka. Till de flesta köp växthus följer en detaljerad beskrivning hur du bygger upp växthuset med. Här nedan ger vi ett exempel på den vanligaste beskrivningen att bygga växthus. Tänk på att det kan skilja sig åt beroende på vilken modell på växthuset du har, om det exempelvis är ett väggväxthus istället för ett fristående.Grunden

Grund för växthus är det absolut viktigaste och det är alltid det första steget i byggandet, och även det som brukar tar längst tid. Det finns flera olika sätt att bygga grunden på. De två vanligaste är att använda sig av en gjuten sockel eller en metallsockel.

Om du väljer en gjuten sockel är det mer jobb, men ibland är det nödvändigt beroende på hur tomten ser ut och om man vill ha ett frostfritt växthus . Om du ska ha en gjuten sockel bör du börja med att mäta upp och markera växthusets mått på marken. Sen bör du gräva ett dike där djupet bestäms av tjälens djup och markförhållanden. Gjut sedan sockeln på botten, på en makadambädd. Mura upp en grund av lecablock eller något liknande. Om du vill få en tidigare säsongsstart bör du isolera marken. När själva grunden är klar fästes bottenprofilen på kanten av sockeln direkt i blocken, helst med en asfaltspappremsa som mellanlägg då den skyddar mot fukt.

Om du väljer en metallsockel börjar du även här med att mäta upp och markera växthusets mått på marken. Sedan gräver du sex alternativt åtta hål för plintar. Använd gärna pappformar eller liknande för att underlätta för själva gjutningen av plintarna. Montera sedan ihop metallsockeln med gjutjärnen. Placera metallsocken med gjutjärnen i hålen och gjut ned till tjälfritt. Kom ihåg att väga av och diagonalmäta sockeln.

Sidor

När du har gjutit grunden lägger du ut varje kort och långsida på marken och monterar ihop dem. Dra år alla skruvar men överspänn inte och var extra noggrann med att allt kommer i räta vinklar.

Resning

När alla fyra sidor är monterade reser du dem försiktigt och monterar fast dem i hörnen.

Nocken

Därefter fortsätter du med att montera nockprofilen och takprofilerna.

Fäst

Före du inleder att glasa växthuset fäster du det på sockeln. Bottenprofilen fästs i metallsockeln med fästbeslag och muttrar, i varje avdelning av växthusets bottenprofil.

Dörrskena

Därefter är det dags att montera dörrskenan. Det går fort och lätt.

Dörren

När du monterat dörrskenan monterar du naturligtvis dörren. Denna monteras på samma sätt som övriga sidor i växthuset. Alltså, lägg ut den på marken och montera ihop den. Om du ska glasa dörren görs detta innan dörren skjuts in i dörrskenan.

Fönster

Vidare monterar du fast de öppningsbara fönstren. Var speciellt noggrann med vinklar och försäkra dig om att de går lätt att öppna fönstren.

Glasa

Montera glas eller polykarbonat. Börja alltid med taket och ta sedan en sida i taget. Starta med nedersta glaset och jobba därefter uppåt. Efterdrag alla skruvar.

Odla

Odla växthus är det sista steget. Nu när växthuset är klart är det bara att börja plantera!


Nyhet! Diskutera "bygga växthus" i vårat forum!